Maak deel uit van een organisatie dat volledig bestaat uit bedrijfsleiders

Netwerk Ondernemen is ontstaan op initiatief van bedrijfsleiders die hun regio wilden steunen. Vandaag dragen ondernemers en partners met hun competenties, energie en financiële steun bij tot het succes van jonge groeibedrijven.

Netwerk Ondernemen is een internationale organisatie gedragen door dezelfde waarden. Door onze evenementen bij te wonen beleven onze partners unieke momenten vol inspiratie.

 

Acties op maat voor onze partners

Netwerk Ondernemen biedt haar partners acties op maat aan (sponsoring van evenementen, organisatie van wedstrijden,…).

Sta mee aan de wieg van succesvolle scale-ups

Wakker de ondernemingszin van jouw teams aan en laat leidinggevenden nieuwe uitdagingen aangaan.

Boost jouw creativiteit en innovatievermogen

Praat met ondernemers en bedrijfsleiders van Netwerk Ondernemen om samen oplossingen te bedenken of uit te werken.  Ontmoet innoverende ondernemers die de grenzen verleggen en de wereld van morgen uitvinden.

Toon hoe jij de lokale economie en jobcreatie steunt

Woon onze evenementen bij om inspirerende momenten te beleven en te delen met anderen.

Ondersteun ambitieuze projecten

Draag bij tot de deskundige en performante begeleiding van ondernemers.

Draag bij tot de internationalisering van Netwerk Ondernemen

Ondersteun het ontstaan van Netwerk Ondernemen in nieuwe landen. Maak kennis met een internationaal netwerk van ondernemers.


Wil je meer weten over de acties die
we samen op poten kunnen zetten?