Begeleiding door Netwerk Ondernemen


gratuit
Gratis
Geen enkele financiële tegenprestatie


Dans la durée
Langdurig  
Begeleiding gedurende 2 à 3 jaar

 

Wil jij laureaat worden bij Netwerk Ondernemen en begeleid worden door ervaren ondernemers ? Elke laureaat moet voldoen aan volgende criteria:

 

– Groei: creatie van een relevant aantal banen op termijn

– Uniekheid: de wil van de projecthouder om zich te onderscheiden t.a.v. de markt en geen copy/paste verhaal.

– Stadium van onderneming: van zes maanden vóór de start (het businessplan werd reeds opgesteld en de statuten van de onderneming werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) tot 24 maanden na de aanvang van de activiteit (deze termijn wordt verlengd in geval van een lange R&D-fase). Je moet dus al de eerste betalende klanten hebben.

– Controle: De projecthouder moet controle hebben over de onderneming en moet een meerderheid in het kapitaal van de vennootschap bezitten

– Begeleiding: er moet een reële behoefte aan begeleiding zijn

– Management: Het management van de opgerichte of overgenomen onderneming moet de hoofdactiviteit van de kandidaat vormen.

Ben jij reeds opgestart? Heb je een product –markt fit gevonden? Heb je betalende klanten en wil je groeien? Dan ben je bij ons aan het juiste adres !

Volgende stap ?

 

Dien jouw dossier in en wij nemen met jou contact op. Je zal met 2 ervaren ondernemers een verkennend gesprek hebben. Zij bereiden je voor op het selectiecomité waar je zal pitchen voor een jury van 12 ondernemers.

Elke maand wordt er een selectiecomité georganiseerd waar 3 starters komen pitchen. Als de jury unaniem voor stemt, dan word je laureaat bij Netwerk Ondernemen.

Pijlers Netwerk Ondernemen

Bij Netwerk Ondernemen draait het steeds rond de persoon en niet rond de onderneming. Geen enkele mentor of lid van Netwerk Ondernemen mag investeren in de starter om zo de belangeloosheid te garanderen. Daarnaast is alles van begeleiding gratis voor de laureaat. Je kan ook gebruik maken van het internatioaal netwerk van Netwerk Ondernemen. Op deze manier kan je sneller in contact komen met buitenlandse markten.

Een begeleidingstraject duurt 2-3 jaar. Ondertussen zijn er reeds 2 laureaten afgestudeerd waaronder CityCubes en ZeroCopy. Als je bent afgestudeerd, kan je op jouw beurt ook mentor worden en zo de nieuwe generatie jonge groeibedrijven bijstaan met advies !

Wie wordt begeleid door Netwerk Ondernemen?

Alle groeibedrijven met een project waarmee jobcreatie mogelijk is. Een scale-up die aanklopt bij Netwerk Ondernemen moet immers de ambitie hebben om zijn activiteit te ontwikkelen en aanzienlijk meer jobs te creëren.


Wil jij begeleid worden

door Netwerk Ondernemen?