Netwerk Ondernemen biedt reeds 30 jaar begeleiding aan ondernemers

Alle ondernemers zijn het erover eens: ondersteuning is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een onderneming. Dankzij de juiste begeleiding kan je het isolement doorbreken, jouw project bespreken met anderen, zakelijke opportuniteiten identificeren, je laten omringen door mede-ondernemers en op zoek gaan naar financiële steun voor jouw project.

Netwerk Ondernemen staat voor de begeleiding van en door ondernemers. Wereldwijd zijn 7.000 ondernemers betrokken en bieden zij een persoonlijke en langdurige begeleiding aan aan scale-ups.

Ondernemers begeleiden staat garant voor succes: blijvende ondernemingen zoals CityCubes en Zerocopy zijn enkele van de laureaten die van bij hun start begeleiding kregen van Netwerk Ondernemen.

Begeleiding Netwerk Ondernemen 100% door bedrijfsleidersaccompagner
Begeleiding
door bedrijfsleiders


financer
Financiering
Lening op eer om het financieringsplan te ondersteunen


connecter
Netwerken
Deel uitmaken van een lokaal, nationaal en internationaal netwerk

 

Wil jij begeleid worden?

 

Selectieprocedure

Je moet meerdere selectierondes doorlopen alvorens je “Laureaat van Netwerk Ondernemen” wordt en begeleiding krijgt :

Stap 1: Preselectie van jouw project

Netwerk Ondernemen bestudeert jouw project aan de hand van een dossier dat door jou wordt ingediend (persoonlijke gegevens, cv, korte voorstelling van het project, concept, de markt en de financiële belangen).

Stap 2: Intake gesprek

Na het bestuderen van jouw dossier vindt er een persoonlijk gesprek plaats tussen jou en Netwerk Ondernemen. Hier wordt kort de werking van Netwerk Ondernemen toegelicht.

Na dit gesprek vinden er 2 gesprekken plaats met 2 leden/mentors uit het netwerk die jou voorbereiden op het selectiecomité.

Stap 3: Selectiecomité

Het selectiecomité bestaat uit een tiental bedrijfsleiders die jouw project zullen beoordelen aan de hand van jouw pitch. Zij kijken naar de verhouding mens/project, de haalbaarheid van het project, de ambitie van het project en het enthousiasme om laureaat te worden van Netwerk Ondernemen.

Het comité zal unaniem beslissen of jij als Laureaat geselecteerd wordt.

Dien jouw aanvraag in